OFFISIELLE REGLER FOR FREELOTTO®

De offisielle reglene for FreeLotto er blitt oversatt fra engelsk til norsk av en uavhengig profesjonell oversetter, engasjert av FreeLotto for å hjelpe deg. FreeLotto kan ikke garantere at disse oversettelsene er helt eksakte, og dermed vil de offisielle reglene for FreeLotto underlegges den engelske versjonen av avtalen for alle juridiske og andre formål http://www.freelotto.com/rules.asp, og denne vil være styrende og ha forrett over den oversatte versjonen dersom det skulle finnes avvik.

OFFISIELLE REGLER FOR FREELOTTO

INGEN KJØP ELLER INNMELDINGSAVGIFT MÅ BETALES

1. HVORDAN SPILLER MAN:
Registrer deg på http://www.freelotto.com. Du må oppgi for- og etternavn, e-postadresse og din postadresse. Du kan fra tid til annen bli bedt om å gi tilleggsinformasjon, noe som kan innebære at man bekrefter registreringen. Du er ansvarlig for å oppdatere informasjonen din dersom det skulle skje noen endringer. Du kan gjøre dette ved å redigere spillerprofilen din på nettsiden vår. Du er ansvarlig for å kreve premier du har vunnet, på den måten som beskrives under. Mottak av e-post fra FreeLotto er et vilkår for at du skal kunne delta og be om å få utbetalt premier i FreeLotto-spill. Du vil få melding i løpet av spillet om e-postadressen du har oppgitt kan brukes til å motta premier. Dersom e-postadressen ikke møter disse kravene vil du få mulighet til å legge inn en ny e-postadresse. Enkelte internettleverandører, som for eksempel Yahoo og Hotmail.com, leverer gratis e-posttjenester. Enkelte selskaper gir gratis Internett-tilgang, og man kan også få tilgang gratis fra det offentlige biblioteket.

Hver dag vil et visst antall reklamer eller spørsmål bli publisert på nettstedet. Disse vil bli værende på nettstedet resten av dagen. For å melde deg på de daglige konkurransene velger du tallene for hvert av de spillene på FreeLotto® som du har rett til å delta i hver dag, og velg en sponsor du vil besøke ved å klikke på et reklamebanner, eller velg ett alternativ som svar på et spørsmål. Du kan delta en gang i hvert tilgjengelig spill hver dag. Du kan også øke antallet reklamebanner du kan klikke på, ved å svare på noen spørsmål om kjøpepreferanser. Dine svar vil avgjøre om noen av annonsørene vil forsøke å annonsere produktene sine selektivt til deg. (For eksempel: Dersom du oppgir at du er interessert i å fiske, kan det hende fiskerelaterte annonser dukker opp på spillesiden til FreeLotto® ). Du kan sende inn en gang fra hver annonse eller spørsmål, men er begrenset til en innsending per FreeLotto-spill per dag.) Spillerne har muligheten til å spille 6 spill på rad fra FreeLotto® som består av FreeLotto, FreeLotto Vinn-en-bil, FreeLotto Betal-ned-huslånet, FreeLotto FastCash, FreeLotto $100 000 GiBort og FreeLotto SuperBucks, hver dag. (FreeLotto® spillsekvensen består av 6 spill som spilles etter hverandre). Spillerne må spille hvert spill de tilbys i den rekkefølgen de kommer for å få rett til å spille nevnte spill, og man må delta i alle de første 5 spillene som tilbys dem for å ha rett til å spille FreeLotto SuperBucks. De 5 spillene som følger Klassisk FreeLotto®, er FreeLotto Vinn-en-bil, FreeLotto Betal-ned-huslånet, FreeLotto FastCash, FreeLotto $100 000 GiBort, og FreeLotto SuperBucks. Fra tid til annen vil FreeLotto-spillene tilbys individuelt eller i annen rekkefølge. I slike tilfeller vil alle andre vilkår i FreeLottos spilleregler gjelde.

2. Hvordan spiller man FreeLotto-spill:
A. Klassisk FreeLotto
1. For å bli med i den daglige Klassiske FreeLotto® premiekampanjen, må du velge ut 6 ulike tall mellom 1 og 54, der ingen er like. Dette kan gjøres på en av tre måter: (a) velg ut 6 unike tall; (b) la datamaskinen velge tallene (dette kalles også "Quick Pick"); eller (c) finn fram til og lagre 6 tall som "Favoritter" som kan velges automatisk istedenfor å velge nye tall hver gang; eller (d) klikk på "Hete tall" som lar datamaskinen velge blant de tallene som oftest trekkes som vinnertall.

Hver dag vil seks (6) Klassiske FreeLotto vinnertall mellom 1 og 54 velges ut tilfeldig ved hjelp av en lotterimaskin med baller som slippes, cirka klokka 17:00 lokal tid i New York. Disse tallene vil matches opp mot alle innsendte kombinasjoner mellom klokka 15:00:01 lokal New York-tid dagen før og kl. 15:00 New York-tid trekningsdagen. Vinnertallene publiseres på nettsiden til FreeLotto® etter trekningen.

2. Klassisk FreeLotto-premie: Dersom en av de innmeldte kombinasjonene matcher alle de 6 vinnertallene som kommer opp på FreeLotto-trekningen, vil denne kombinasjonen få hovedpremien, med forbehold om at man er kvalifisert og at man har lagt inn et svar på et kunnskapsspørsmål (se under) dersom deltakeren er fra Canada. Andrepremier vil deles ut til de som har 5 av 6 av de tallene som er blitt trukket, tredjepremier til de som har 4 av 6 av tallene, og fjerdepremie vil deles ut til de som har 3 av de 6 tallene som er blitt trukket. FreeLottos daglige resultater per e-post er den eneste meldingen om gevinster, og vinnerne må hente ut premien ved å følge anvisningene i e-posten med resultater fra FreeLotto . KKKlassisk FreeLotto® HOVEDPREMIE: En million ($1 000 000,00) amerikanske dollar, utbetalt med $40 000,00 årlig i 25 år. Dersom det finnes mer enn en kombinasjon med alle vinnertallene, vil Hovedpremien deles mellom alle de riktige kombinasjonene. Pengepremier for flere Hovedpremiegevinster vil betales ut som en årlig sum ved å dele premiebeløpet på antallet vinnerkombinasjoner, som så betales ut over 25 år. ANDREPREMIE: $300,00. Maksimum samlet sum som kan utdeles ved trekning av 2.-premie i FreeLotto er $250 000,00. Derfor vil det når det er mer enn åtte hundre og trettitre (833) 2.-premievinnere i uansett trekning i FreeLotto, vil 2.-premievinnerne bli tildelt en sum som tilsvarer $250 000 delt på antallet 2-premievinnere. (For eksempel: dersom det er 1000 2.-premievinnere, vil hver 2.-premievinner motta $250,00 ($250 000/1000 = $250,00)). ALLE ANDRE VILKÅR I FreeLotto® SPILLEREGLER VIL GJELDE. TREDJEPREMIE: $5,00 til hver vinner. FJERDEPREMIE: $1,00 til hver vinner. Vinnertallene publiseres på nettsiden til FreeLotto® , nettadresse http://www.freelotto.com. Vinnerodds: Klassisk FreeLotto®-spill: Hovedpremie - 1:25 827165; Andrepremie - 1:89 677,66; Tredjepremie - 1:1526,43; Fjerdepremie - 1:74,66.

B. FreeLotto Vinn-en-Bil
1. For å bli med, spill et daglig FreeLotto®-spill. Når du spiller , blir du med en gang kvalifisert til å spille FreeLotto Vinn-en-bil. FreeLotto Vinn-en-bil spilles på samme måte som FreeLotto®, men du trenger å velge 6 av 42 tall riktig, uten doble tall (istedenfor 6 av 54 tall i FreeLotto®). Dette kan gjøres på en av tre måter: (a) velg ut 6 unike tall; (b) la datamaskinen velge tallene (dette kalles også "Quick Pick"); eller (c) finn fram til og lagre 6 tall som "Favoritter" som kan velges automatisk istedenfor å velge nye tall hver gang.

2. Hver dag vil seks Vinn-en-Bil vinnertall mellom 1 og 42 velges ut tilfeldig ved hjelp av en lotterimaskin med baller som slippes, cirka klokka 17:00 lokal tid i New York. Disse tallene vil matches opp mot alle innsendte kombinasjoner mellom klokka 15:00:01 lokal New York-tid dagen før og kl. 15:00 New York-tid trekningsdagen. Vinnertallene publiseres på nettsiden til FreeLotto® etter trekningen.

3. Vinn-en-bil-premie: Dersom en kombinasjon matcher alle de 6 vinnertallene som trekkes ut på FreeLotto Vinn-en-Bil – trekning, vil denne kombinasjonen få utdelt en Vinn-en-bil-premie, dog avhengig av kontroll av kvalifikasjon. Det finnes ingen andrepremier i FreeLotto Vinn-en-bil. Dersom det er kun en vinner vil vinneren vinne en luksusbil med en markedsverdi på inntil $50 000 USD før skatt, eller ha mulighet til å velge en pengeverdi istedenfor premien, som beløper seg til $40 000 USD. Når man har betalt for den valgte bilen, vil pengene som går utover bilens verdi bli slettet. Dersom det er flere kombinasjoner som inneholder alle vinnertallene, vil premien i Vinn-en-bil bli delt mellom de som har de riktige kombinasjonene. Vinnerodds:1:5 245 786.

ALLE ANDRE VILKÅR I FreeLotto® SPILLEREGLER VIL GJELDE.

C. FreeLotto Betal-ned-huslånet
1. For å bli med, spill Klassisk FreeLotto® og deretter spillet FreeLotto Vinn-en-bil. Når du har spilt begge blir du i stand til å spille FreeLotto Betal-ned-huslånet. FreeLotto Betal-ned-huslånet spilles på samme måte som FreeLotto®, men du trenger å velge 6 av 47 tall riktig uten to like (istedenfor 6 av 54 tall som i Klassisk FreeLotto®). Dette kan gjøres på en av tre måter: (a) velg ut 6 unike tall; (b) la datamaskinen velge tallene (dette kalles også "Quick Picks"); eller (c) finn fram til, og lagre 6 tall som "Favoritter" som kan velges automatisk istedenfor å velge nye tall hver gang; .

2. Hver dag vil 6 Betal-ned-huslånet vinnertall mellom 1 og 47, velges ut tilfeldig ved hjelp av en lotterimaskin med baller som slippes, cirka klokka 17:00 lokal tid i New York . Disse tallene vil matches opp mot alle innsendte kombinasjoner mellom klokka 15:00:01 lokal New York-tid dagen før og kl. 15:00 New York-tid trekningsdagen. Vinnertallene publiseres på nettsiden til FreeLotto® etter trekningen.

3. Betal-ned-huslånet-premie: Dersom en kombinasjon matcher alle de 6 vinnertallene som trekkes ut i FreeLotto Betal-ned-huslånet-trekningen, vil denne kombinasjonen få utdelt en Betal-ned-huslånet-premie, dog avhengig av kontroll av kvalifikasjon. Det finnes ingen andrepremier i FreeLotto Betal-ned-huslånet. Dersom det kun finnes en vinner, vil vinneren vinne $100 000,00 amerikanske dollar. Dersom mer enn en kombinasjon har alle vinnertallene, vil, $100 000,00 deles blant de som har disse kombinasjonene. Pengepremier for Betal-ned-huslånet vil betales ut som en årlig premie på $20 000,00 per år i 5 år. Pengepremier for flere vinnerkombinasjoner vil betales ut som en årlig sum ved å dele premiebeløpet på antallet vinnerkombinasjoner, som så betales ut over 5 år. Vinnerodds: 1:10 737 573.

ALLE ANDRE VILKÅR I FreeLotto® SPILLEREGLER VIL GJELDE.

D. FreeLotto FastCash
1. For å bli med, spill daglig et Klassisk FreeLotto®-spill. Når du spiller Klassisk FreeLotto®, FreeLotto Vinn-en-bil, og FreeLotto Betal-ned-huslånet, blir du med en gang kvalifisert til å spille FreeLotto FastCash. FreeLotto FastCash spilles på samme måte som FreeLotto®, men du må velge 6 av 33 tall riktig, uten doble tall (istedenfor 6 av 54 tall i FreeLotto®). Dette kan gjøres på en av tre måter: (a) velg ut 6 unike tall; (b) la datamaskinen velge tallene (dette kalles også "Quick Pick"); eller (c) finn fram til og lagre 6 tall som "Favoritter" som kan velges automatisk istedenfor å velge nye tall hver gang.

2. Hver dag vil 6 FastCash vinnertall mellom 1 og 54 velges ut tilfeldig ved hjelp av en lotterimaskin med baller som slippes, cirka klokka 17:00 lokal tid i New York. Disse tallene vil matches opp mot alle innsendte kombinasjoner mellom klokka 15:00:01 lokal New York-tid dagen før og kl. 15:00 New York-tid trekningsdagen. Vinnertallene publiseres på nettsiden til FreeLotto® etter trekningen

3. FastCash-premie: Dersom en kombinasjon matcher alle de 6 vinnertallene som trekkes ut på FreeLotto FastCash-trekningen, vil denne kombinasjonen få utdelt en FastCash-premie, dog avhengig av kontroll av kvalifikasjon. Det er kun en premie hver dag -- $10 000,00 amerikanske dollar. Det finnes ingen andrepremier i FreeLotto FastCash. Dersom det finnes mer enn en kombinasjon med alle vinnertallene, vil FastCash-premien deles mellom alle de riktige kombinasjonene. FastCash-premien betales ut som en samlet sum. Vinnerodds: 1:1 107 568.

ALLE ANDRE VILKÅR I FreeLotto® SPILLEREGLER VIL GJELDE.

E. FreeLotto $100 000,00 Premiedryss
1. For å bli med, spill daglig et Klassisk FreeLotto®-spill. Når du har spilt FreeLotto®, FreeLotto Vinn-en-bil, FreeLotto Betal-ned-huslånet og FreeLotto FastCash, får du rett til å spille FreeLotto $100 000,00 Premiedryss. FreeLotto Premiedryss spilles på samme måte som FreeLotto®, men du må velge 6 av 47 tall riktig, uten doble tall (istedenfor 6 av 54 tall i FreeLotto®). Dette kan gjøres på en av tre måter: (a) velg ut 6 unike tall; (b) la datamaskinen velge tallene (dette kalles også "Quick Picks"); eller (c) finn fram til og lagre 6 tall som "Favoritter" som kan velges automatisk istedenfor å velge nye tall hver gang.

2. Hver dag vil seks $100 000 Premiedryss vinnertall mellom 1 og 47 velges ut tilfeldig ved hjelp av en lotterimaskin med baller som slippes, cirka klokka 17:00 lokal tid i New York. Disse tallene vil matches opp mot alle innsendte kombinasjoner mellom klokka 15:00:01 lokal New York-tid dagen før og kl. 15:00 New York-tid trekningsdagen. Vinnertallene publiseres på nettsiden til FreeLotto® etter trekningen.

3. $100 000,00 Premiedryss: Dersom en kombinasjon matcher alle de 6 vinnertallene som trekkes ut på FreeLotto $100 000,00 Premiedryss-trekningen, vil denne kombinasjonen vinne $100 000,00 Premiedryss , dog avhengig av kontroll av kvalifikasjon. Det er kun en premie hver dag -- $100 000,00 amerikanske dollar. Det finnes ingen andrepremier i FreeLotto $100 000,00 Premiedryss. Dersom det finnes mer enn en kombinasjon med alle vinnertallene, vil $100 000,00 Premiedryss-premien deles mellom alle de riktige kombinasjonene. Vårt $100 000,00 Premiedryss vil betales ut som en årlig premie på $20 000,00 per år i 5 år. Pengepremier for flere riktige kombinasjoner vil betales ut som en årlig sum ved å dele premiebeløpet på antallet vinnerkombinasjoner, som så betales ut over 5 år. Vinnerodds: 1: 10 737 573.

ALLE ANDRE VILKÅR I FreeLotto® SPILLEREGLER VIL GJELDE.

F. FreeLotto SuperBucks
1. For å bli med, spill daglig et Klassisk FreeLotto®-spill. Når du har spilt FreeLotto®, FreeLotto Vinn-en-bil, FreeLotto Betal-ned-huslånet, FreeLotto FastCash, og FreeLotto $100 000,00 Premiedryss, får du rett til å spille FreeLotto SuperBucks. FreeLotto SuperBucks spilles på samme måte som FreeLotto®, men du trenger å velge 7 av 50 tall riktig, uten doble tall (istedenfor 6 av 54 tall i FreeLotto®). Dette kan gjøres på en av tre måter: (a) velg ut 7 unike tall; (b) la datamaskinen velge tallene (dette kalles også "Quick Picks"); eller (c) finn fram til og lagre 7 tall som "Favoritter" som kan velges automatisk istedenfor å velge nye tall hver gang.

2. Hver dag vil 7 Superbucks vinnertall mellom 1 og 50 velges ut tilfeldig ved hjelp av en lotterimaskin med baller som slippes, cirka klokka 17:00 lokal tid i New York. Disse tallene vil matches opp mot alle innsendte kombinasjoner mellom klokka 15:00:01 lokal New York-tid dagen før og kl. 15:00 New York-tid trekningsdagen. Vinnertallene publiseres etter trekningen på nettsiden til FreeLotto®.

3. FreeLotto SuperBucks-premie: Det er kun en premie hver dag -- $10 000 000,00. Dersom en kombinasjon matcher alle de 7 vinnertallene som trekkes ut på FreeLotto SuperBucks–trekningen, vil denne kombinasjonen få utdelt et $10 000 000,00 premiebeløp, dog avhengig av kontroll av kvalifikasjon. Det finnes ingen andrepremier for FreeLotto SuperBucks. Dersom det finnes mer enn en kombinasjon med alle vinnertallene, vil FreeLotto SuperBucks deles mellom alle de riktige kombinasjonene. Hovedpremien vil bli betalt ut med en årlig sum over 41 år. Årlige utbetalinger på $100 000,00 USD vil bli utbetalt over 40 år og den siste store utbetalingen på $6 000 000,00 amerikanske dollar vil gjøres i det 41. året. Det finnes ingen andrepremier for FreeLotto SuperBucks. Pengepremier for flere riktige kombinasjoner vil betales ut som en årlig sum ved å dele premiebeløpet på antallet vinnerkombinasjoner, som så betales ut over 41 år, med en sluttutbetaling som blir lik $6 000 000,00 USD delt på antall vinnerkombinasjoner. Vinnerodds: - 1:99 884 400.

ALLE ANDRE VILKÅR I FreeLotto® SPILLEREGLER VIL GJELDE.

3. Oppføringen
Du kan sende inn en gang fra hver annonsel, men er begrenset til en innsending til FreeLotto, et Vinn-en-bil, et Betal-ned-huslånet, et FastCash–spill og ett SuperBucks forsøk hvert døgn. Din innsending og den tallkombinasjonen du valgte vil bli gitt et unikt Transaksjonsserienummer (TSN), som vil bli bekreftet per e-post, og dette må du ta vare på for å kunne gjøre krav på gevinster. Du må oppgi ditt transaksjonsserienummer (TSN) for å kunne gjøre krav på gevinsten din, slik det er nærmere beskrevet i Regel nr. 5. Du er ansvarlig for å sjekke e-posten med FreeLotto-resultatene for å se om du har vunnet en premie i FreeLotto-spillene. Denne informasjonen er også tilgjengelig, for enkel konsultasjon, på nettstedet. Du må følge anvisningene i e-posten fra FreeLotto for å gjøre krav på gevinster du har vunnet. Dersom du er premievinner må du svare ved å legge inn TSN og navnet ditt etter anvisningene i e-posten fra FreeLotto med resultatene. TSN og navn må stemme overens med informasjonen i databasen vår før premien kan deles ut. Dersom det skulle oppstå noen tvist, vil informasjonen i vår database være styrende. Deltakelse vil regnes som utført av den personen som ble navngitt i registreringsprosessen. Man må delta før klokken 15:00 lokal New York-tid, på den angitte datoen for å kunne bli med i den dagens trekning. All deltakelse etter klokken 15:00 lokal New York-tid vil bli med i trekningen neste dag.

4. Hvordan gjøre krav på premien
De daglige resultatene fra FreeLotto som kommer per e-post er eneste varsel om trekning og premier. Mottak av e-post fra FreeLotto er et vilkår for at du skal kunne delta og be om å få utbetalt premier i FreeLotto-spill. Spillere må sjekke sine daglige e-poster med FreeLotto-resultater for å se om de er en av vinnerne, og må deretter følge anvisningene som blir gitt i e-posten, for å kreve premien. Dersom man ikke krever premien utbetalt innen 30 dager etter trekningsdatoen, vil premien regnes som ugyldig. Enhver premie som ikke er blitt krevd innen 30 dager vil annulleres og ugyldiggjøres. Spillerne må videresende e-posten med FreeLotto-resultater til FreeLotto på PrizeClaim@freelotto.com og der understreke om de har vunnet enten en FreeLotto Hovedpremie, ($1 000 000,00), en FreeLotto 2.-premie ($300), FreeLotto 3.-premie ($5,00), FreeLotto 4.-premie ($1,00), Vinn-en-bil Jackpot-premie ($50 000,00), Betal-ned-huslånet Jackpot-premie ($100 000,00), en FastCash Jackpot-premie ($10 000,00), $100 000 Premiedryss Jackpot-premie ($100 000,00) eller en SuperBucks Jackpot-premie ($10 000 000,00). Tittellinjen på denne e-posten må kun inneholde ditt FreeLotto bekreftelsesnummer (Transaksjonsserienummer- "TSN"). TSN blir vist etter hvert spill man har spilt på nettsiden, og finnes også i den bekreftende e-posten fra FreeLotto. E-postmeldingen må også innholde fornavn, etternavn, adresse, telefonnummer og fødselsdato. Send dette til PrizeClaim@freelotto.com Dersom man ikke oppgir TSN, eller gjør krav på premien innen 30 dager fra trekning, vil gevinsten gjøres ugyldig. TSN må matche ditt FreeLotto bekreftelsesnummer i databasen vår for den datoen premien ble gitt, og den må også stemme med spillerinformasjonen. Når et premiekrav er blitt verifisert og informasjonen stemmer, vil alle vinnere motta tilleggsinformasjon gjennom vanlig post. Anvisningene krever at Hovedpremievinnerne og 2.-premievinnere hos FreeLotto må skrive under og skrive under en Affidavit hos notar på at de er kvalifisert og godtar ansvar/offentliggjøring, og dette må sendes til PlasmaNet Inc., innen (7) dager etter datoen det ble forsøkt varslet per post. Hovedpremie- og 2.-premievinnere må bevise sin identitet til sponsoren, noe som kan innbære å vise førerkort, pass, valgkort, eller annen offentlig utstedt ID med bilde, som må matche informasjonen du ga ved registrering i FreeLotto . Dersom man ikke utfører dette i løpet av denne perioden vil gevinsten bli ugyldig. Anvisningene du har mottatt per e-post for 3. og 4.-premie FreeLotto-vinnere, vil gi vinnerne muligheten til enten å klikke på lenken i e-posten for å donere premien eller motta en sjekk på beløpet. Dersom ingen av lenkene i e-posten klikkes på, vil en premiesjekk automatisk sendes til vinneren.

Før man blir erklært som vinner må de som er bosatt i Canada måtte kunne gi et korrekt svar, uten noen form for assistanse, enten mekanisk eller på annen måte, på en matematisk ferdighetstest som vil sendes per e-post. Dersom innbyggere i Canada ikke krever premien sin, eller ikke kan kontaktes slik at ferdighetstesten kan gjennomføres innen 7 virkedager, vil premien gjøres ugyldig. Dersom man ikke svarer korrekt på ferdighetstesten vil premien heller ikke være gyldig.

Ingen andre premier vil bli delt ut. Ingen bytting eller overføring av premier er tillatt, inkludert overføring utført av juridiske grunner, eller dersom vinneren dør. Betaling av skatt er vinnerens ansvar. Innbyggere fra andre steder enn USA vil få tilbakeholdt 30 % for føderale skatter. Vinnerne vil måtte gi den dokumentasjonen de føderale skattereglene krever. Avhengig av nasjonalitet, bosted og gjeldende skatteordning, kan det hende du kan kreve tilbake dette beløpet. Kontakt en skatterådgiver.

Vinnertallene vil bli publisert etter trekning på FreeLotto®s nettside http://www.freelotto.com.

5. KVALIFIKASJON:
FreeLotto® and the FreeLotto Games are offered worldwide, except as set forth below. Du må være 18 år eller eldre for å spille. Du må være et registrert medlem av FreeLotto og abonnere på FreeLottos e-post for å ha rett til å spille og vinne med FreeLotto. Dette tilbudet gjelder ikke i statene New York, Florida, Iowa, Missouri, Puerto Rico, Provinsen Quebec, Argentina, Cuba, Den Dominikanske republikk, Egypt, Ghana, India, Indonesia, Nord-Korea, Libya, Marokko, Nepal, Niger, Nigeria, Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Peru, Sudan og Afghanistan, og andre land som finnes på listen fra det amerikanske utenriksdepartementet "Handel med fiendtlige land" kan også gjøre tilbudet ugyldig. Fra den 15. august, 2009, er dette tilbudet også ugyldig i staten Rhode Island. Det vil ikke gjelde der det er ulovlig. Ledere og ansatte hos PlasmaNet Inc., og deres foreldre, samarbeidspartnere, underavdelinger og nære familiemedlemmer er ikke kvalifisert (nær familie består av mann, kone, mor, far, søster, bror og barn). ALLE ANDRE VILKÅR I FreeLotto® SPILLEREGLER VIL GJELDE.

6. GENERELLE VILKÅR:
De innmeldte godkjenner at de skal følge de offisielle reglene som er endelig autoritet for alle ting som er knyttet til FreeLotto®. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du reglene i FreeLotto og brukervilkårene. Dersom du ikke er enig i disse reglene og brukervilkårene, vennligst ikke bruk nettstedene våre. IVi reserverer oss retten til å på egen hånd å endre, modifisere, legge til, og fjerne deler av disse reglene og brukervilkårene når som helst. Dersom du fortsetter å bruke PlasmaNets nettsteder, eller fortsatt godtar å motta e-post fra oss etter slike regelendringer og endringer i brukervilkårene, betyr dette at du godkjenner endringene. Vennligst kontroller denne siden hyppig for å se om det er endringer.

7. FAST (FreeLotto Automatiske Abonnementsbevis)-medlemmer:
FreeLottos medlemmer har rett til å bli medlem av FreeLottos Automatiske Abonnementsbevis (FAST), som er en tjeneste som gjør at dine tall vil bli spilt automatisk i alle seks FreeLotto-spillene (Klassisk FreeLotto, FreeLotto Vinn-en-bil, FreeLotto Betal-ned-huslånet, FreeLotto FastCash, FreeLotto $100 000 Premiedryss og FreeLotto SuperBucks) hver dag så lenge FAST-abonnementet gjelder. FAST-medlemmer vil automatisk bli informert dersom de vinner. For alle premier som blir vunnet i Klassisk FreeLotto, FreeLotto Vinn-en-bil, FreeLotto Betal-ned-huslånet, FreeLotto FastCash, FreeLotto $100 000 Premiedryss og FreeLotto SuperBucks, eller 2.-premie i FreeLotto, PlasmaNet Inc., vil automatisk sende FreeLotto FAST-abonnenten en pakke som inneholder melding om gevinst og anvisninger om hvordan man kan kreve gevinsten. Anvisningene krever at Hovedpremievinnerne og 2.-premievinnere hos FreeLotto må skrive under og skrive under en Affidavit hos notar på at de er kvalifisert og godtar ansvar/offentliggjøring, og dette må sendes til PlasmaNet Inc., innen (7) dager etter datoen det ble forsøkt varslet per post. Hovedpremie- og 2-premievinnere må bevise sin identitet til sponsoren, noe som kan innbære å vise førerkort, pass, valgkort, eller annen offentlig utstedt ID med bilde. 3.-premievinnere ($5,00) og 4.-premie-vinnere ($1,00) vil automatisk bli kreditert til kredittkortet ditt, når dette er mulig. ALLE ANDRE VILKÅR I FreeLotto® SPILLEREGLER VIL GJELDE.

8. FAST GEVINST-DOBLER-ABONNENTER
FAST-medlemmer har rett til å bli medlem av FreeLottos Automatiske Abonnementsbevis (FAST) med Gevinst-dobler, som vil gjøre at FAST Gevinst-dobler-abonnentenes numre automatisk vil spilles for alle seks FreeLotto-spill (Klassisk FreeLotto, FreeLotto Vinn-en-bil, FreeLotto Betal-ned-huslånet, FreeLotto FastCash, FreeLotto $100 000 Premiedryss og FreeLotto SuperBucks) hver dag for så lenge FAST gevinst-dobler-abonnementet gjelder, og at gevinstene vil fordobles under abonnementet. ALLE ANDRE VILKÅR I FreeLotto® SPILLEREGLER VIL GJELDE

FAST Gevinst-dobler-abonnent Klassisk FreeLotto® HOVEDPREMIE: En million ($1 000 000,00) amerikanske dollar, ganger 2 ($1 000 000,00 x 2 = $2 000 000,00), utbetalt med $80 000,00 årlig i 25 år. Dersom det finnes mer enn en kombinasjon med alle vinnertallene, vil Hovedpremien deles mellom alle de riktige kombinasjonene, og gevinstene med gevinst-dobler vil bli ganget med to. Pengepremier for flere Hovedpremiegevinster vil betales ut som en årlig sum ved å dele premiebeløpet på antallet vinnerkombinasjoner, som så betales ut over 25 år. ANDREPREMIE: $300,00 x 2 = $600 til hver vinner. TREDJEPREMIE: $5,00 x 2 = $10,00 til hver vinner. FJERDEPREMIE: $1,00 x 2 = $2,00 til hver vinner. ALLE ANDRE VILKÅR I FreeLotto® SPILLEREGLER VIL GJELDE

FAST Gevinst-dobler-abonnenent Vinn-en-bil: Dersom det kun er en vinner i FreeLotto Vinn-en-bil, og denne er en abonnent av FAST gevinst-dobler, vil abonnenten av FAST Gevinst-dobler vinne to luksusbiler eller ha muligheten til å velge pengeverdien i stedet: $40 000 x 2 = $80 000,00 USD. (Tilnærmet markedsverdi: inntil US$50 000 x 2 = $100 000,00). Når den valgte bilen er blitt betalt, vil gjenværende penger i premien bli ugyldiggjort. Dersom det finnes mer enn en kombinasjon med alle vinnertallene, vil Vinn-en-bil-premien deles mellom alle de riktige kombinasjonene, og gevinstene med gevinst-dobler vil bli ganget med to. ALLE ANDRE VILKÅR I FreeLotto® SPILLEREGLER VIL GJELDE

FAST Gevinst-dobler-abonnent Betal-ned-huslånet-premien: Dersom det kun er en vinner i Betal-ned-huslånet, og denne er abonnent av FAST gevinst-dobler, vil abonnenten av FAST Gevinst-dobler vinne $100 000,00 x 2 = $200 000,00. Dersom flere har riktig tallkombinasjon vil $100 000 deles likt mellom de riktige kombinasjonene, og gevinstene med gevinst-dobler vil bli ganget med to. Pengepremier for Betal-ned-huslånet vil betales ut som en årlig premie på $40 000,00 ($20 000,00 x 2) per år i 5 år. Pengepremier for flere riktige kombinasjoner vil betales ut som en årlig sum ved å dele premiebeløpet på antallet vinnerkombinasjoner, som så betales ut over 5 år. ALLE ANDRE VILKÅR I FreeLotto® SPILLEREGLER VIL GJELDE

FAST Gevinst-dobler-abonnent FastCash-premie: Dersom det kun er en FastCash-vinner og denne er abonnent av programmet FAST Gevinst-dobler, vil denne vinneren tildeles $10 000,00 x 2 = $20 000,00. Dersom det finnes mer enn en kombinasjon med alle vinnertallene, vil FastCash-premien deles likt mellom alle de riktige kombinasjonene, og gevinstene med gevinst-dobler vil bli ganget med to. FastCash-premien betales ut som en samlet sum. ALLE ANDRE VILKÅR I FreeLotto® SPILLEREGLER VIL GJELDE.

FAST Gevinst-dobler-abonnent $100 000,00 Premiedryss-premie: Dersom det kun er en vinner i $100 000,00 Premiedryss, og denne er abonnent av FAST gevinst-dobler, vil abonnenten av FAST Gevinst-dobler vinne $100 000,00 x 2 = $200 000,00. Dersom flere har riktig tallkombinasjon vil $100 000 deles likt mellom de riktige kombinasjonene og og gevinstene med gevinst-dobler vil bli ganget med to. Pengepremier for $100 000,00 Premiedryss vil betales ut som en årlig premie på $40 000,00 ($20 000,00 x 2) per år i 5 år. Pengepremier for flere riktige kombinasjoner vil betales ut som en årlig sum ved å dele premiebeløpet på antallet vinnerkombinasjoner, som så betales ut over 5 år. ALLE ANDRE VILKÅR I FreeLotto® SPILLEREGLER VIL GJELDE

FAST Gevinst-dobler FreeLotto SuperBucks-premie: Dersom det kun er en FreeLotto SuperBucks-vinner og denne er abonnent av programmet FAST Gevinst-dobler, vil abonnenten av FAST Gevinst-dobler vinne $20 000 000,00 ($10 000,00 x 2 = $20 000,00), så fremt man kan verifisere at man er kvalifisert. Dersom det finnes mer enn en kombinasjon med alle vinnertallene, vil FreeLotto SuperBucks-premien deles mellom alle de riktige kombinasjonene, og gevinstene med gevinst-dobler vil bli ganget med to. Hovedpremien vil bli betalt ut med en årlig sum over 41 år. Årlige utbetalinger på $200 000,00 USD vil bli utbetalt over 40 år og den siste store utbetalingen på $12 000 000,00 amerikanske dollar vil gjøres i det 41. året for FAST Gevinst-dobler FreeLotto SuperBucks-vinnere. Pengepremier for flere riktige kombinasjoner vil betales ut som en årlig sum ved å dele premiebeløpet på antallet vinnerkombinasjoner. ALLE ANDRE VILKÅR I FreeLotto® SPILLEREGLER VIL GJELDE

FAST-abonnenter kan legge inn spill uten kostnad i FAST gevinst-doblerprogrammet ved å sende en egenadressert konvolutt med frimerke til PlasmaNet Inc., PO Box 4562, New York, NY 10163, med navn, adresse, by/tettsted, postnummer, e-postadresse, F.A.S.T. abonnements-ID og referanse til "FAST gevinst-doblerprogram." PlasmaNet Inc. vil deretter sende deg per post en autorisasjonskode og anvisninger om hvordan du aktiverer programmet Gevinst-dobler. Når du har aktivert autorisasjonskoden, vil Gevinst-dobler bli gyldig fra din neste 30-dags F.A.S.T.-fornying. Alle forespørsler om autorisasjonskode må være fullstendig håndskrevne. Ingen maskinadresserte konvolutter vil godtas. Dersom F.A.S.T.-abonnementet blir kansellert før aktivering av autorisasjonskoden, vil autorisasjonskoden deaktiveres og bli ugyldig. En autoriseringskode vil gjøre deg til abonnent av F.A.S.T. gevinst-doblerprogram i 30 dager. En autoriseringskode per egenadressert konvolutt med frimerke, og inntil 1 egenadressert konvolutt med frimerke per person i 30 dager. Beboere i Vermont trenger ikke å sette frimerke på konvolutten.

9. ANNET:
Retur av FreeLotto e-post med resultater eller e-post med instruksjoner om å gjøre krav på premien på grunn av manglende levering kan føre til diskvalifikasjon. Alle gevinster som ikke er blitt gjort krav på etter 30 dager, inkludert uavhentede sjekker vil bli ugyldige. Vinnere gir videre PlasmaNet, Inc. rett til, men uten at dette er bindende, til å bruke og å publisere navn og den stat/land man kommer fra både på Internett og i trykksaker, eller i andre media i forbindelse med FreeLotto®. Aksept av premier gir PlasmaNet, Inc. og sponsorene og deres PR og reklamebyråer, rett til å bruke vinnernavnet og liknende i reklame og PR-materiell, uten kompensasjon, med mindre dette er forbudt ved lov. Ved å melde seg inn, frigjør deltakerne PlasmaNet, Inc. , sponsorer og moderselskaper, underavdelinger, søsterselskaper, direktører, funksjonærer ansatte og agenter fra alt ansvar for skader, tap eller kostnadersom oppstår i forbindelse med konkurransen eller den premien man har vunnet. Andre restriksjoner, vilkår og begrensninger kan gjelde. Retur av FreeLottos e-post med resultater, eller premieinstruksjoner fordi de ikke kan leveres, inkludert, men ikke begrenset til, blokkering av FreeLottos e-post til spilleres e-postadresse hos e-posttjenesteleverandøren (ESP), ESPs manglende levering av e-post fra FreeLotto, feil e-postadresse, og domene som ikke kan gjenkjennes, kan føre til at man blir diskvalifisert.

Intet ansvar vil bli påtatt av PlasmaNet, Inc. , eller dets sponsorer for tapte, forsinkede, feilsendte spilleforsøk, eller for feil på datamaskiner, Internett, telefon eller tekniske feilfunksjoner som måtte oppstå. Alle deltakende innlegg blir PlasmaNet, Inc.s og dets sponsorers eiendom, og vil ikke sendes tilbake til avsender.

10. ATFERD:
Ved å gå inn til FreeLotto®, godtar du å være bundet av disse offisielle reglene, som vil være endelige og bindende. De offisielle reglene vil man finne på FreeLotto®s nettsted gjennom hele konkurransen. PlasmaNet, Inc. reserverer seg retten til etter skjønn å diskvalifisere ethvert individ som tukler med deltakelsesprosessen eller driften av spillet på nettsiden; som opptrer i strid med de offisielle reglene, eller på en usportslig og ødeleggende måte, som truer eller plager andre personer. PlasmaNet Inc. reserverer seg retten til å kontrollere alle vinnere ved større gevinster, og dersom vinneren har mer enn en deltakende kombinasjon for hvert spill en bestemt dag, har PlasmaNet Inc. rett til å trekke tilbake premien. VÆR VARSOM: ETHVERT FORSØK FRA EN DELTAKER OG ELLER ANNET INDIVID PÅ Å ØDELEGGE NETTSTEDET OG/ELLER HINDRE LOVLIG DRIFT AV SPILLET, VIL VÆRE I KONFLIKT MED STRAFFE- OG SIVILRETT, OG DERSOM DETTE GJØRES, VIL PLASMANET, INC., OG FREELOTTO RESERVERE SEG RETTEN TIL Å SØKE ERSTATNING FRA SLIK PERSON, SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET.

11. ANSVARSBEGRENSNING:
PlasmaNet, Inc., FreeLotto® og dets sponsorer er ikke ansvarlig for evt. ukorrekt og/eller upresis informasjon, enten dette er forårsaket av nettstedets brukere og/eller av utstyret og/eller programmeringen assosiert med og/eller brukt i konkurranser, eller ved teknisk eller menneskelig svikt, noe som kan skje ved prosessering av ting sendt til FreeLotto®, bekreftelser på FreeBetsTM og e-post med resultater fra FreeLotto® eller annen e-post fra FreeLotto® . PlasmaNet, Inc. og dets sponsorer tar ikke på seg noe ansvar for feil, utelatelser, forstyrrelser, sletting, defekter, forsinkelser i driften eller overføring, sammenbrudd i kommunikasjonslinjer, tyveri og/eller ødeleggelse, og/eller uautorisert tilgang til, eller endring av innmeldinger. PlasmaNet, Inc. og dets sponsorer er ikke ansvarlig for problemer og/eller tekniske feilfunksjoner på telefonnettverket eller linjene, datalinjene, internettleverandører, servere eller leverandører, datautstyr, programvare, feil på e-post og/eller spillere på grunn av tekniske problemer og/eller stor trafikk på Internett, eller nettsted, eller en kombinasjon av begge, inkludert skade eller ødeleggelse på deltakernes eller annen persons datamaskin fra deltakelse eller nedlasting av materialet i konkurransen. Dersom denne konkurransen av uansett grunn ikke kan gå som planlagt, inkludert datavirus, programbugs, innbrudd, uautoriserte inngrep, svindel, tekniske feil, og/eller andre årsaker som ligger utenfor PlasmaNet, Inc. og dets sponsorers kontroll, og som ødelegger eller virker inn på administrasjon, sikkerhet, rettferdighet, integritet og/eller korrekt atferd for denne konkurransen, kan PlasmaNet, Inc. og dets sponsorer reservere seg retten til å etter eget skjønn annullere, avbryte, endre og/eller oppheve konkurransen.

PlasmaNet gir ingen erklæringer eller garantier av noen art knyttet til produkter eller tjenester som blir annonsert i kampanjer eller andre konkurranser som blir presentert av PlasmaNet Inc. Ethvert ansvar for krav eller skader som er knyttet til dette, vil kun være annonsørens ansvar.

12. VINNERLISTEN:
Navnene på vinnerne av de største premiene (minst $300,00) kan hentes ut 14 dager etter trekningen for en bestemt konkurranse ved å sende en forespørsel med navn, postadresse og e-postadresse til answers@freelotto.com

ALLE ANDRE VILKÅR I FreeLotto® SPILLEREGLER VIL GJELDE.